FÓRUM SOCIÁLNÍ EKONOMIKY 2022

1. konference o sociální ekonomice a
podnikání v Libereckém kraji.

Družstvo TEXman ve spolupráci s tematickou sítí pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z. s. pod patronací Libereckého kraje uspořádalo 19. 10. 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci 1. konferenci o sociální ekonomice a sociálním podnikání v Libereckém kraji.

Součástí vystoupení jednotlivých řečníků byla zajímavá témata: definice sociální ekonomiky, chystaná legislativní úprava sociálního podnikání, úloha Úřadu práce při zaměstnávání ohrožených skupin obyvatel, podpora sociálního podnikání ve východních Čechách a několik sociálních podnikatelů popsalo svou cestu k sociálně odpovědnému podnikání.

Přednášející

V následujících blocích vám ve zkratce přiblížíme obsah jednotlivých příspěvků. Ty, které vás zaujmou, si pak můžete poslechnout v kompletním audio záznamu a
prohlédnout celou prezentaci v pdf.

LIBERECKÝ KRAJ PODPORUJE SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

„V České republice není ještě zcela uspokojivě vyřešena otázka sociální ekonomiky. Je třeba rozvinout systém podpory sociálního podnikání na úrovni krajů, a to dlouhodobě, ne pouze na jedno volební období," uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí.

V úvodním příspěvku také ocenil práci manželů Dražilových, kteří v roce 2012 založil v Liberci sociální podnik – družstvo TEXman, ve kterém dnes v několika provozech našlo zaměstnání téměř osm desítek zdravotně a sociálně znevýhodněných zaměstnanců.

Petr Tulpa
Petra Francová

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ČR A VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MPSV 2022

Petra Francová se tématem sociální ekonomiky a sociálního podnikání zabývá odborně již od roku 2004. Věnuje se definicím, principům a indikátorům sociálních podniků. Zpracovává dotazníková šetření sociálních podniků, poslední pro MPSV v roce 2022.

Účastní se prací na přípravě zákona o sociálním podniku. Spolupracuje s MPSV na nastavování podmínek pro sociální podnikání v ČR. Dlouhodobě aktivně vystupuje v evropských sítích pro sociální ekonomiku a je zakladatelkou TESSEA ČR, z.s. a neziskové organizace P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

PŘÍPRAVA ZÁKONA O REGISTROVANÉM SOCIÁLNÍM PODNIKU

Šéf oddělení koncepce sociální integrace MPSV Ondřej Závodský se podílí na přípravě dlouho očekávaného zákona o sociálním podnikání. „Sociální podnik má být skutečně podnik, který je založený k dosažení nějakého pozitiva a zároveň zisku majitele. Nemá být závislý jen na státu.“

Nový zákon upraví pravidla fungování dvou základních druhů registrovaných sociálních podniků a smíšeného modelu. V prvním typu podniku by se po určitou dobu lidé se znevýhodněním připravovali na návrat na běžný trh práce. Druhý typ podniku by nabídl lidem s vážnějším omezením stabilní uplatnění na trhu práce.

Ondřej Závodský
Marcela Ottová

ROLE ÚŘADU PRÁCE V PODPOŘE MARGINALIZOVANÝCH SKUPIN OBYVATEL

Ředitelka odboru zaměstnanosti a EU krajské pobočky Úřadu práce v Liberci Marcela Ottová stojí za několika regionálními projekty, které v rámci aktivní politiky zaměstnanosti usnadňují vstup na trh práce mladým bez praxe, rodičům nebo dlouhodobě nezaměstnaným.

Přestože nezaměstnanost se dlouhodobě udržuje v nízkých číslech, některé cílové skupiny, např. mladiství bez ukončeného vzdělání, osoby 55+ či osoby se zdravotním omezením by bez koncepční a dlouhodobé podpory nacházely uplatnění jen obtížně. Sociální firmy jsou s nabídkou integračních pracovních míst důležitými partnery Úřadu práce.

PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMIKY A SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI

Pardubický kraj se dlouhodobě a systematicky zabývá rozvojem a podporou sociálního podnikání.

Metodička NNO a sociálního podnikání Pardubického kraje Tereza Dostálová v Liberci představila oblasti podpory Pardubického kraje – krajskou dotační politiku, akademii sociálního podnikání, poradenské centrum, social-market a i jak v Pardubicích využívají možností odpovědné zadávání veřejných zakázek.

Tereza Dostálová
Jana Smetanová

PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMIKY A SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Centrum podpory sociálního podnikání je platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Funguje v rámci CIRI – Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace kraje od roku 2015.

Jana Smetanová je jeho odbornou konzultantkou. V Liberci představila připravovaný katalog sociálních podniků a inkubátor sociálních podniků Královéhradeckého kraje.

CIRI nabízí zájemcům o sociální podnikání konzultace, provozní a investiční dotace, síťování a propojování s ostatními subjekty v rámci kraje, vzdělávání i popularizaci tématu sociální ekonomiky.

ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA

Markéta Vinkelhoferová spoluzakladatelka sociálního podniku Fair & Bio pražírna, který zpracovává fairtradovou bio kávu a zaměstnává mentálně a fyzicky znevýhodněné pracovníky je rovněž předsedkyní správní rady TESSEA ČR, z.s.

Spolu s dalšími experty na sociální solidární ekonomiku se zaměřuje na šíření povědomí o environmentálních aspektech v sociální ekonomice, a to jednak prostřednictvím prezentací příkladů dobré praxe z České republiky a zahraničí, tak pořádáním seminářů a workshopů na tato témata. Účastní se mnoha zahraničních akcí a usiluje o mezinárodní síťování, vytváření přínosných vazeb na mezinárodní organizace.

Markéta Vinkelhoferová
Magdaléna Špeldová

NAŠE CESTA K SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU PODNIKÁNÍ – MAGDALÉNA ŠPELDOVÁ, MÝDLÁRNA KOUKOL

Projekt mýdlárny Magdalény Špeldové se začal realizoval v roce 2018 za podpory dotace z Evropské Unie. Díky jemu ožila stařičká a opuštěná, ale krásná, fara ve Volfarticích na Českolipsku. Kromě výroby mýdel, pečuje Magdaléna se svým týmem o rozlehlé farní louky, díky nimž má dostatek přírodních bylin jako přísad do výroby.

Mýdlárna Koukol je environmentální sociální podnik, který pěstuje laskavost k přírodě i lidem. Dává práci znevýhodněným osobám, pod jejichž rukama vznikají 100% přírodní, za studena vyráběná mýdla z kvalitních rostlinných olejů a bylin. Voňavé léčivky, které mýdlům dodávají aromaterapeutické účinky, přitom sbírají lokálně, v Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

NAŠE CESTA K SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU PODNIKÁNÍ – SOCIÁLNÍ PODNIK FOVY

Anna Šimonová jednatelka sociálního podniku FOVY, který provozuje gastro provozy (prodejny a výrobny cukrářských produktů a lahůdek), montážní a kompletační práce, údržbu městské zeleně a lesních porostů, dílny na výrobu dekorativní keramiky, šicí dílnu a prádelnu se přijela do Liberce podělit o své zkušenosti se sociálním podnikáním na Vysočině.

FOVY zaměstnává lidi se zdravotním hendikepem (především s duševním onemocněním). Z celkového počtu téměř 180 zaměstnanců je 90% osoby se zdravotním postižením. Anna zároveň řídí neziskovou společnost FOKUS Vysočina, která napomáhá lidem s duševním onemocněním v zapojení do běžného života.

Anna Šimonová
Martin Penc

NAŠE CESTA K SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU PODNIKÁNÍ – SDZP DRUŽSTVO Z DĚČÍNA

Martin Penc je provozním ředitelem SDZP družstvo z Děčína.

SDZP družstvo nabízí pracovní příležitosti zdravotně postiženým a umožňuje jejich profesní i osobní růst. Snaží se najít specifický přístup ke každému zaměstnanci v rámci jeho komplexní integrace do firmy i společnosti.

Zabývají se návrhy, vývojem, údržbou a správou informačních systémů a aplikací, službami backoffice pro externí firmy, grafickými pracemi a tvorbou profesionálních videí a marketingem a PR na sociálních sítích.

Fotogalerie

Pořadatelé

Konference proběhla díky finanční podpoře Libereckého kraje a odborné garanci Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z.s.

Hlavním organizátorem fóra bylo družstvo TEXman, liberecká sociální firma.

Konference proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí Petra Tulpy.

Spolupořadatelem fóra byla tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z.s.

Forsek 2022

družstvo Texman
Třešňová 623/12
460 15 Liberec 14 - Ruprechtice

ZAPOJTE SE NEBO DOSTÁVEJTE AKTUALITY V E-MAILU

Získávejte aktuální informace o sociálně odpovědném podnikání na severu Čech nebo se přímo zapojte do našich aktivit, které propagují téma sociální ekonomiky a společenské odpovědnosti v Libereckém kraji.

Loading
Vaše zpráva byla odeslána