FÓRUM SOCIÁLNÍ EKONOMIKY 2023

ESG reporting – sociálně odpovědné podnikání jako inspirační zdroj.
2. ročník konference o sociální ekonomice a podnikání v Libereckém kraji.

Družstvo TEXman ve spolupráci s tematickou sítí pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, agenturou CzechInvest a za finanční podpory Libereckého kraje uspořádalo 19. 10. 2023 v krásných nově zrekonstruovaných prostorách Zeleného sálu v Paláci Liebieg v Liberci již 2. ročník konference o sociální ekonomice a sociálním podnikání v Libereckém kraji.

Celou konferencí se jako červená nit vinulo jedno téma, ESG reporting a možnost pro sociálně odpovědné firmy využít tuto povinnost jako příležitost a nebrat ji jako potencionální hrozbu. Součástí jednotlivých vystoupení byly různé pohledy na toto v současnosti hojně skloňované téma: ať již z pohledu teorie a definic odpovědnosti v jednotlivých pilířích ESG, tak praktických pohledů, jak jej uchopit v jednotlivých společnostech a příkladů výhodnosti praktické spolupráce sociálních firem a běžných podnikatelských subjektů.

Přednášející

Na následujících řádcích vám ve zkratce přiblížíme obsah jednotlivých příspěvků. Ty, které vás zaujmou, si pak můžete poslechnout v kompletním audio záznamu a prohlédnout celou prezentaci v pdf. Rozhovory s vybranými účastníky konference jsou pak ke zhlédnutí ve spodní části webové stránky.

V úvodu konference přivítal účastníky Radko Dražil, předseda družstva TEXman, které jako hlavní organizátor toto fórum připravilo. Po zmínce o odpovědném cateringu, který dodala sociální firma MCU KOLOSEUM a výborné kávě od rodinné APe pražírny a balírny, poděkoval za finanční podporu libereckému kraji a předal slovo jeho zástupci Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtman pro ekonomiku, investice a majetek. Ten vyjádřil potěšení, že liberecký kraj mohl podpořit takovouto akci, zaměřenou na sociálně solidární ekonomiku a nastínil, jak by chtěl liberecký kraj podpořit rozvoj sociální ekonomiky a sociálních firem v následujících letech.

Zbyněk Miklík
Laura Mitroliosová a Markéta Vinkelhoferová

V úvodním přednáškovém bloku nás čekala trocha teorie. Dvě na slovo vzaté odbornice na pojmy v oblasti ESG reportingu Laura Mitroliosová, CEO CIRA Advisory a Markéta Vinkelhoferová, předsedkyně správní rady TESSEA ČR nás ve svém úvodním téměř dvouhodinovém příspěvku seznámili s důvody, které vedly ke stanovení povinnosti ESG reportingu, s jednotlivými pojmy a v neposlední řadě i s příklady dobré praxe i možnostmi přínosu sociálních firem pro tvorbu reportingu ESG v jednotlivých sledovaných oblastech (Environmental, Social i Governance). Přes i tak na soustředění náročné téma a svoji celkovou délku, přednáška plná důležitých informaci nikoho z návštěvníků neuspala.

Po kávové pauze přišli k mikrofonům tři pánové, kteří ve svém příspěvku nastínili, možnosti praktické spolupráce sociální firmy se svými byznysovými partnery. Za sociální podnik Pro-Charitu vystoupil Michal Krejčí, který po úvodu, ve kterém představil aktivity společnosti, předal postupně slovo Davidovi Galandrovi ze společnosti Pro péči (pro kterou zajišťují distribuci jejich produktů) a Mauriciovi Espinozovi ze společnosti Cleanee, která spolupracuje se sociálním podnikem při prodeji svých výrobků. Prezentace byla velmi inspirativní a ukázala, že hledat propojení se sociálními podniky se oběma stranám vyplácí.

Krejčí, Galandr, Espinosa
Zuzana Dudáková

V dalším bloku nám na praktických příkladech činnosti sociálního podniku Modrý domeček představila jeho jednatelka Zuzana Dudáková, jak lze vše dělat odpovědně a udržitelně, a to především v oblasti gastronomie a služeb, kterými se primárně tento podnik zabývá a jak lze opět takováto činnost propojit s běžnými i korporátními společnostmi.

V předposledním příspěvku nás zástupci Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) z královehradeckého kraje Jana Smetanová a Pavel Dvořák seznámili nejprve se systémem krajské podpory sociálního podnikání, a to i s jeho plánovaným rozvojem a poté nám představili připravovaný nástroj pomáhající na půdorysu ESG tvorbu strategií udržitelnosti pro obce.

Jana Smetanová a Pavel Dvořák
Jaroslava Menšíková

V posledním bloku nám Jaroslava Menšíková představila projekt MPSV nazvaný RESP (Rozvoj ekosystému sociálního podnikání) jehož součástí jsou tzv. SPointy, krajská poradenská centra pro sociální podnikatele a zájemce o sociální ekonomiku a také vznikající systém vzdělávání pro management a zaměstnance sociálních podniků.

Na závěr pak Radko Dražil poděkoval všem prezentujícím za velmi inspirativní příspěvky, účastníkům v sále za vytrvalost a pozval všechny na komentovanou prohlídku nově rekonstruovaných prostor Paláce Liebieg, nominovaného na stavbu roku 2023.

Video rozhovory

Pořádající

Konference byla uskutečněna díky finanční podpoře Libereckého kraje a odborné garanci Tematické sítě pro sociální ekonomiku

Hlavním organizátorem fóra bylo družstvo TEXman, liberecká sociální firma.

Konferenci uvedl svým vystoupením za Liberecký kraj náměstek hejtmana pro ekonomiku, investice a majetek Zbyněk Miklík.

Odborným garantem témata fóra byla Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z.s.

Forsek 2023

družstvo Texman
Třešňová 623/12
460 15 Liberec 14 - Ruprechtice

ZAPOJTE SE NEBO DOSTÁVEJTE AKTUALITY V E-MAILU

Získávejte aktuální informace o sociálně odpovědném podnikání na severu Čech nebo se přímo zapojte do našich aktivit, které propagují téma sociální ekonomiky a společenské odpovědnosti v Libereckém kraji.

Loading
Vaše zpráva byla odeslána